TEKNİK EĞİTİMLER

Teknik konularda alanında uzman, her biri konusunda tecrübe sahibi, gelişmeleri yakından takip eden eğitmenleri aracılığıyla, yaygın eğitim yöntem ve tekniklerinin uygulandığı eğitimler düzenlenmektedir.

Eğitimlerimizde katılımcılara ortak hedefler doğrultusunda nasıl hareket edeceklerini yaşayarak öğrenme metoduyla aktarmaktayız.

EĞİTİM YÖNTEMİMİZ

Teknik ve Gelişim kategorisindeki in-house eğitimlerde firmalarımızla bir süreç yönetimi uygulamaktayız. Bu sürecin aşamaları,

 • 1. Aşama – Tespit: Eğitim öncesinde, eğitimi alacak firmanın ilgili yöneticileri ile eğitmen görüştürülmesi yoluyla ile eğitime dair ihtiyaç, hedef ve yöntemlerin belirlenmesi.
 • 2. Aşama – İçerik Belirleme: Eğitimi alacak grubun öğrenme hedeflerini destekleyici şekilde eğitim içeriğinin revize edilmesi
 • 3. Aşama – Geliştirme: Eğitimin verimliliğini destekleyici çalışmalar (saha çalışmaları, kuruma özgü video çekimleri, gösterilecek filmlerin ve fotoların belirlenmesi, ev ödevi talepleri,…vb.)
 • 4. Aşama – Uygulama: İnteraktif eğitim organizasyonu (grup çalışmaları, video çekimi, film ve foto izletimleri, drama, atölye çalışmaları…vb.)
 • Aynı zamanda paralel yapılan tüm eğitimlerimiz aynı standartlarda gerçekleştirilmektedir.

 

EĞİTİM SONUÇLARINI İZLEME

Eğitimlerin etkinliğini arttırmak amacıyla, eğitimlerimizden sonra eğitimden kazanılan yetkinliklerin iş süreçlerine ve organizasyona etkisini ölçmek ve davranış değişikliğinin işe aktarılmasını sağlamak amacı ile “Eğitim Sonuçlarını İzleme Sistemleri” ni uygulamaya koyarız.

Eğitim Sonuçlarını ve Etkinliğini Ölçmede Kullandığımız Araçlar :

 • Eğitim raporu hazırlama
 • Memnuniyet ölçümü
 • Anketler
 • Pre-Post test
 • Beklenti- Gerçekleşen analizi
 • Gelişim faaliyeti takip formu
 • Katılımcı ve yöneticilerle görüşme
 • Focus grupları
 • Takip eğitimleri

 

EĞİTİM KATEGORİLERİMİZ

 • UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMLARI
 • DIŞ TİCARET
 • TEMEL BANKACILIK
 • DENETİM TEKNİKLERİ
 • MALİ İŞLER – MUHASEBE – VERGİ
 • MALİ ANALİZ – KREDİ – ŞİRKET DEĞERLEME
 • FİNANS – EKONOMİ
 • TEMEL BANKACILIK EĞİTİMLERİ
 • PAZARLAMA VE SATIŞ EĞİTİMLERİ
 • SERMAYE PİYASALARI – HAZİNE ÜRÜNLERİ
 • SPK SINAVLARINA HAZIRLIK
 • HUKUK
 • TEDARİK ZİNCİRİ – KALİTE

TEKNİK EĞİTİM KONULARI


Uzmanlık Sertifika Programları 

 • Şube Müdürü Uzmanlık Programı (Üniversite İşbirliktelikli)
 • Bireysel Bankacılık Uzmanlık Programı
 • Kobi Danışmanı Uzmanlık Programı
 • Finans Uzmanlık Programı

Dış Ticaret Eğitimleri 

 • Temel Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı
 • Vaka Analizleriyle Dış Ticaret Mevzuatı ve Uygulamaları (İhracat – İthalat)
 • Dış Ticaretin Finansmanı ve Finansman Ürünleri
 • Oyun Yöntemiyle Dış Ticaret Ürünlerinin Pazarlaması ve Satışı
 • Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları

Temel Bankacılık Eğitimleri

 • Oyun Yöntemiyle Temel Bankacılık
 • Temel Krediler
 • Temel Mevduat
 • Bankacılıkta Etik İlkeler
 • Gişede Simülasyonlu Satış (Oyun Yöntemiyle Gişede Satış)
 • İş Yaşamında Profesyonel Davranış
 • Temel Hukuk
 • Denetim Teknikleri
 • Genel Ekonomi
 • Temel Muhasebe
 • Banka Muhasebesi

 Mali İşler – Muhasebe – Vergi Eğitimleri 

Muhasebe

 • Uluslararası Muhasebe Standartları (UFRS)
 • İleri Düzey Şirketler Muhasebesi
 • Genel (Temel) Muhasebe
 • Banka Muhasebesi
 • Maliyet Muhasebesi
 • Mali Analizi Yönelik Muhasebe – Mali Analizde Muhasebesinin Doğru Okunması
 • Banka Bilanço Analizi ve Mizan Yönetimi
 • Bireysel Portföy Yöneticileri İçin Şube Bilanço Analizi Ve Karlılık Yönetimi
 • Şube Yöneticileri İçin Şube Bilanço Analizi Ve Karlılık Yönetimi
 • Ticari Ve Kurumsal Pazarlamacılar İçin Şube Bilanço Analizi ve Karlılık Yönetimi
 • Türk Vergi ve Muhasebe Sistemi
 • UFRS ile Banka Bilançosu Analizi
 • UFRS (TFRS) İle Şirket Bilanço Analizi ve Kredi Değerlendirme

Vergi

 • Kredi Başvurularının Mali ve Vergisel Açıdan İncelenmesi
 • Vergi Uygulamalarının Kredi Tahsis Sürecine ve Aktarma Arındırma İşlemlerine Etkileri
 • Bankacılıkta Vergi ve Fon Uygulamaları
 • Vergi Hukuku
 • Vergi Hukukunda Güncel Gelişmeler
 • Bireysel Portföy Yöneticileri İçin Vergi Uygulamaları
 • Teftiş Kurulu Üyeleri İçin Vergi Hukuku
 • Ticari Vergi Yönetimi
 • Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi
 • Kurumlar Vergisi

  

 

Mali Analiz – Kredi – Şirket Değerlemesi

 Mali Analiz

 • Finansal Tablolar Analizi (Mali Analiz)
 • Şirket Değerlemesi
 • İleri Mali Analiz Teknikleri
 • Bilanço Okuma Teknikleri ve Makyajlanmış Bilanço Tespiti
 • Bilançodan Çapraz Satış ve Hacim
 • Sektörel Firma Analizi
 • Nakit Akım Yöntemiyle Mali Analiz
 • Yeni TFRS ve Muhasebe Uygulamalarının Mali Analizi ve Bilanço Okuma Etkileri
 • Oyun yöntemi ile kredi analizi ve çapraz satış
 • UFRS ile kredi analizi

 

Krediler

 • Krediler Workshop
 • Firma Analizi ve Kredi Değerlendirme
 • Kredi Teklifi Hazırlanması ve Kredi Analizi ( Kredi Paketi ) Uygulamalı
 • Sorunlu Krediler ve Erken Uyarı Sinyalleri
 • Yatırım Kredilerinin Analizi ve Yatırımların Bilançoya Etkisi
 • Bireysel Kredilerde Değerlendirme ve Kredi Analizi
 • Zor Dönemlerde Müşteri Portföyünün Korunması
 • Tarım Kredileri
 • Etkin portföy  Yönetimi
 • Tarım Kredileri Analizi
 • Uygulamalı Firma Analizi
 • Sektörel Firma Analizi

 

Finans – Ekonomi

 

Finans

 • Finansçı Olmayanlar İçin Finansal Yönetim
 • Paramı ve Ekonomiyi Yönetiyorum
 • Basel II ve Kredi Derecelendirme
 • Yeni Küresel Finansal Mimari: Basel III
 • Kar Marjları Azalırken Pazar Paylarını Koruyabilmek
 • Finansal Piyasaları Okuma ve Finansal Danışmanlık
 • Makro Ekonomik Göstergelerin Bireysel Yatırım Karaların Etkisi
 • Proje Finansmanı
 • Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)
 • Kobilerin Yararlanabileceği Teşvik ve Hibeler

 

Ekonomi

 • Genel Ekonomi
 • Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması
 • Türkiye Ekonomisi ve Finansal Piyasalarda Güncel Gelişmeler
 • Türkiye – AB İlişkilerinin Türk Ekonomisine Yansımaları
 • Küresel Krizin Bankacılık Sektörüne Yansımaları
 • Merkez Bankası Uygulamaları ve Para Politikaları
 • Kobi’lerin Yararlanabileceği Hibe, Teşvik ve Destekler

 

Sermaye Piyasaları – Hazine Ürünleri

 

 • Finansal Piyasalar
 • Para ve Sermaye Piyasaları
 • Hazine ve Döviz Piyasaları
 • Hazine Ürünleri
 • Türev Ürünler
 • Yatırım Ürünleri
 • TCBM Para Politikası ve Bilanço Analizi
 • Teknik Analiz
 • Finansal Matematik
 • Aktif Pasif Yönetimi Fiyatlama
 • Bankalarda Fiyatlama ve Verimlilik Analizi
 • Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi

 

Hukuk Eğitimleri

 

 • Yeni Türk Ticaret Kanunu Uygulamaları
 • Yeni Borçlar Kanunu Uygulamaları
 • Bankacılık Kanunu
 • Banka Kartları Hukuku
 • Çek Hukuku
 • Kıymetli Evrak Hukuku
 • Teminat Hukuku
 • İcra İflas (Takip) Hukuku
 • Kredilerin Tahsilinde Tasfiyesine Kadar Uygulamaları
 • Sözleşme Hukuku
 • İş Hukuku
 • Rekabet Hukuku
 • Tüketici Hukuku
 • E-Ticaretin Hukuksal Boyutları
 • Dış Ticaret Hukuku
 • Deniz Ticaret Hukuku

 

Pazarlama ve Satış Yönetimi Eğitimleri

 

Pazarlama

 • Gerilla Pazarlama (Değişen Dünyanın Pazarlama Stratejisi)
 • Vitamin P-Fort ( Geliştirilmiş Pazarlama Hapı)
 • Virüslü – Ağızdan Ağıza Pazarlama
 • Rekabet Üstünlüğü Kazandıran Pazarlama Stratejileri
 • Bankacılıkta Pazarlama
 • 21.Yüzyılda Müşteri Odaklı Pazarlama

 

Satış

 • Satışta Duygusal Zekâ / Sosyal Zekâ
 • Sinema ve Reklam Filmleri Üzerinden Satışı Konuşmak ve Kurgulamak
 • Bankacılıkta Satış
 • Nabza Göre Şerbet Verme Durumsal Satış Liderliği ve Bankacılıktaki Yeri
 • Gişede Satış Dili (Gişede Satış)
 • Telefonda Satışta An’lar (Telefonda Satış)
 • Callcenter Ekipleri İçin Telefonda Satış ve İkna
 • Oyun Yöntemiyle Gişede Satış
 • Oyun Yöntemiyle Bireysel Pazarlamacılar İçin Satış
 • Oyun Yöntemiyle KOBİ ve Ticari Pazarlamacılar İçin Satış
 • Oyun Yöntemiyle Satış Koçluğu