KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Gelişim konularında alanında uzman, yaşayarak öğrenme tekniğiyle eğitim veren, gelişmeleri yakından takip eden eğitmenleri aracılığıyla, yaygın eğitim yöntem ve tekniklerinin uygulandığı eğitimler düzenlenmektedir.

Eğitimlerimizde katılımcılara ortak hedefler doğrultusunda kişisel gelişimlerini arttırarak iş yaşamında daha başarılı olmalarını sağlamaktayız.

EĞİTİM YÖNTEMİMİZ

Teknik ve Gelişim kategorisindeki in-house eğitimlerde firmalarımızla bir süreç yönetimi uygulamaktayız. Bu sürecin aşamaları,

 • 1. Aşama – Tespit: Eğitim öncesinde, eğitimi alacak firmanın ilgili yöneticileri ile eğitmen görüştürülmesi yoluyla ile eğitime dair ihtiyaç, hedef ve yöntemlerin belirlenmesi.
 • 2. Aşama – İçerik Belirleme: Eğitimi alacak grubun öğrenme hedeflerini destekleyici şekilde eğitim içeriğinin revize edilmesi
 • 3. Aşama – Geliştirme: Eğitimin verimliliğini destekleyici çalışmalar (saha çalışmaları, kuruma özgü video çekimleri, gösterilecek filmlerin ve fotoların belirlenmesi, ev ödevi talepleri,…vb.)
 • 4. Aşama – Uygulama: İnteraktif eğitim organizasyonu (grup çalışmaları, video çekimi, film ve foto izletimleri, drama, atölye çalışmaları…vb.)
 • Aynı zamanda paralel yapılan tüm eğitimlerimiz aynı standartlarda gerçekleştirilmektedir.

 

EĞİTİM SONUÇLARINI İZLEME

Eğitimlerin etkinliğini arttırmak amacıyla, eğitimlerimizden sonra eğitimden kazanılan yetkinliklerin iş süreçlerine ve organizasyona etkisini ölçmek ve davranış değişikliğinin işe aktarılmasını sağlamak amacı ile “Eğitim Sonuçlarını İzleme Sistemleri” ni uygulamaya koyarız.

Eğitim Sonuçlarını ve Etkinliğini Ölçmede Kullandığımız Araçlar :

 • Eğitim raporu hazırlama
 • Memnuniyet ölçümü
 • Anketler
 • Pre-Post test
 • Beklenti- Gerçekleşen analizi
 • Gelişim faaliyeti takip formu
 • Katılımcı ve yöneticilerle görüşme
 • Focus grupları
 • Takip eğitimleri

 

EĞİTİM KATEGORİLERİMİZ

 • KİŞİSEL GELİŞİM
 • SATIŞ
 • YÖNETİM VE KOÇLUK

GENEL EĞİTİM KONULARI


Koçluk – Liderlik Yönetim Teknikleri 

 • Uygulamalı Yönetsel Koçluk
 • İlk Kademe Yöneticiler İçin Temel Yönetim
 • Çalışanların Motivasyonunu Arttırma
 • Aile Şirketlerinde Yönetim Teknikleri
 • Kurum Kültürü
 • Yetki Devri Teknikleri ve Katılımcı Yönetim
 • Toplantı Yönetimi
 • Koçluk Becerilerini Geliştirme
 • Rapor Yazma Teknikleri ve Sunumda Yaratıcılık
 • Eğitim ve Sunumda Kendimiz ve Yaratıcılık ( Eğiticinin Eğitimi)

Kurumsal İletişim ve İnsan İlişkileri 

 • İletişim Atölyesi
 • İş Zamana Sığar ( Zaman Yönetimi)
 • Telefonda İletişim Teknikleri
 • Kurumsal ve Kişisel İmaj Yönetimi
 • Sunumda Farklılık ve Farkındalık
 • Sıradışı Yaşam Becerileri
 • İş Yaşamında Profesyonel Davranış
 • Stres Yönetiminde Strateji Yarat
 • Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri
 • Müşteri Odaklı Hizmet – Müşteri Odaklı İletişim
 • Sözsüz İletişim ve Beden Dili 

  Satış  Yönetimi

Satış

 • Temel Satış Teknikleri
 • İleri Düzey Satış Teknikleri
 • Satışta İnovasyon
 • Çapraz Satış Becerisi Geliştirme
 • Sinema ve Reklam Filmleri Üzerinden Satışı Konuşmak ve Kurgulamak
 • Callcenter Ekipleri İçin Telefonda Satış ve İkna
 • Oyun Yöntemiyle Dış Ticaret Ürünleri Satış
 • Oyun Yöntemiyle Satış Koçluğu
 • Oyun Yöntemiyle Bireysel Satış
 • Oyun Yöntemiyle Gişede Satış
 • Oyun Yöntemiyle Çapraz Satış